پیراهن مجلسی آستین بلند

95,000تومان

جنس: کتان
سایز 0: مناسب 6ماه
قد 36 / دورسینه 25 سانتی متر
سایز 1: مناسب یک سال
قد 39 / دورسینه 26 سانتی متر
سایز 2: مناسب دو سال
قد 42 / دورسینه 27 سانتی متر
سایز 3: مناسب سه سال
قد 47 / دورسینه 29 سانتی متر
سایز 4: مناسب چهار سال
قد 50 / دورسینه 30 سانتی متر
سایز 5: مناسب پنج سال
قد 54 / دورسینه 31 سانتی متر

پاک کردن