پیراهن عروسی

148,000تومان

سایز 1: قدکل 41 / عرض سینه 25 سانتی متر
سایز 2: قدکل 44 / عرض سینه 27 سانتی متر
سایز 3: قدکل 50 / عرض سینه 28 سانتی متر
سایز 4: قدکل 53 / عرض سینه 30 سانتی متر
سایز 5: قدکل 59 / عرض سینه 32 سانتی متر

دقت داشته باشید که اندازه ها حدودی میباشد

پاک کردن