پیراهن عروسکی

69,000تومان

جنس: سوییت
سایز 1: مناسب یک سال
قد کل 38 / دورسینه 25 / قدآستین 21 سانتی متر
سایز 2: مناسب دو سال
قدکل 44 / دورسینه 26 / قدآستین 27سانتی متر
سایز 3: مناسب سه سال
قدکل 47 / دورسینه 28 / قدآستین 28 سانتی متر
سایز 4: مناسب چهار سال
قدکل 50 / دورسینه 29 / قدآستین 30 سانتی متر
سایز 5: مناسب پنج سال
قدکل 53 / دورسینه 30 / قدآستین 33 سانتی متر
سایز 6: مناسب شش سال
قدکل 56 / دورسینه 31 / قدآستین 36 سانتی متر

پاک کردن