پودر بچه فیروز

    12,500تومان

    پودر بچه فیروز با ایجاد یک لایه محافظتی بر روی پوست از اصطکاک پوستی جلوگیری و رطوبت اضافی آن را جذب می کند.

    از این محصول می توانند جهت جلوگیری از عرق سوز شدن استفاده کنند.