سه تیکه beep

39,000تومان

جنس:نخی اعلا

سایز 1: مناسب 0-3ماه

قدشلوار 35

سرشانه تا فاق 39

عرض شانه 22

سایز 2: مناسب 3-6ماه

قدشلوار 37

سرشانه تا فاق 41

عرض شانه 24

سایز 3: مناسب 6-9ماه

قدشلوار 40

سرشانه تا فاق 45

عرض شانه 26

  • 0 تا 3 ماه
  • 3 تا 6 ماه
  • 6 تا 9 ماه
پاک کردن