سه تیکه پروانه

129,000تومان

جنس : پنبه اعلا

سایز 0 : مناسب 0-4 ماه

سرشانه تا فاق 38

عرض شانه 20

قدمانتو 28

قد شلوار 35

سایز 1: مناسب 4-8 ماه

سرشانه تا فاق 41

عرض شانه 22

قدمانتو 33

قدشلوار 37

سایز 2: مناسب 8-12 ماه

سرشانه تا فاق 44

عرض شانه 24

قدمانتو 36

قدشلوار 40

سایز 3: مناسب 12-18 ماه

سرشانه تا فاق 48

عرض شانه 26

قدمانتو 38

پاک کردن