سه تیکه سگ ستاره

59,000تومان

جنس: پنبه

سایز1: مناسب 0-4ماه

قدبلوز 29 / عرض شانه 22 /شلوار 36

سایز2: مناسب 4-8ماه

قدبلوز 33 / عرض شانه 24 / شلوار 39

این کالا بدون کلاه می باشد

پاک کردن