سرویس باز پنبه نیکان صورتی

15,000تومان32,000تومان

جنس پنبه اعلا

قواره بزرگ

سایز0:مناسب برای صفر تا 3ماه

سایز1: مناسب برای 3تا 6ماه

سایز2:مناسب برای 6تا 9ماه

سایز3: مناسب برای 9تا 12ماه

پاک کردن