سرویس باز پنبه زرافه

39,000تومان

جنس : پنبه اعلا

سایز0 : مناسب 0 تا 3 ماه
سایز1 : مناسب 3 تا 6 ماه
سایز2 : مناسب 6 تا 9 ماه
سایز3 : مناسب 9 تا 12 ماه

قواره بزرگ

پاک کردن