سرهمی گربه

48,000تومان

جنس: نخی اعلا
سایز 1: مناسب 0-2ماه
قدکل 42/ عرض شانه 20 سانتی متر
سایز 2: مناسب 2-4ماه
قدکل 45 / عرض شانه 21 سانتی متر
سایز 3: مناسب 4-6ماه
قدکل 47 / عرض شانه 22 سانتی متر

پاک کردن