ست بیمارستانی پنبه پسرانه خرس پاپیون

98,000تومان

ست بییمارستانی پنبه پسرانه شامل سرهم . پیش بند . کلاه . آویز . پاپوش و دستکش می باشد