زیر دکمه استقلال

35,000تومان

جنس: نخی

سایز 1 مناسب صفر تا 3 ماه
قد 37 / عرض سینه 21
سایز 2 مناسب سه تا 6 ماه
قد 40 / عرض سینه 22
سایز 3 مناسب شش تا 9 ماه
قد 43 / عرض سینه 23
سایز 4 مناسب نه تا 12 ماه
قد 46 / عرض سینه 24

دقت داشته باشید اندازه ها حدودی می باشد .

پاک کردن