زیردکمه یقه ب ب

49,000تومان

جنس پنبه
سایز صفر:صفر تا4ماه
.سرشانه تا فاق 35/عرض شانه18
سایز یک:چهار تا 8ماه
.سرشانه تا فاق 37/ عرض شانه20
سایز دو:هشت تا 12ماه
.سرشانه تا فاق 41/عرض شانه21
سایز سه:دوازده تا 18ماه
سرشانه تا فاق 43/عرض شانه23

پاک کردن