زیردکمه مجلسی سفید

45,000تومان

جنس بنگال کشی

سایز یک:مناسب صفر تا3ماه

سرشانه تا فاق 35/عرض شانه 21

سایز2:مناسب 3تا6ماه

سرشانه تا فاق 37/عرض شانه 22

سایز3:مناسب 6تا9ماه

سرشانه تا فاق 39/عرض شانه23

سایز 4:مناسب برای9تا12ماه

سرشانه تا فاق 40/عرض شانه 25

سایز5: مناسب 1-2سال
سایز 8: مناسب 3-4سال

پاک کردن