زیرانداز بالش دار

25,000تومان

قابل شست وشو

اندازه بالش عرض20 طول 18

اندازه زیرانداز :عرض 44 قدکار61

بدلیل متنوع بودن کارها ارسال بصورت رندوم و طبق جنسیت می باشد.

پاک کردن