جوراب شلواری

19,000تومان

ضخیم
سایز صفر: مناسب 0 تا 6 ماه

سایز یک: مناسب 6 تا 12 ماه

سایز دو : مناسب 12 تا 18ماه

سایز سه : مناسب 18تا 24 ماه

سایز چهار : مناسب 24 تا 30 ماه

سایز پنج : مناسب 30 تا 36 ماه

سایز شش : مناسب 36 تا 42 ماه

پاک کردن