جوراب شلواری مدل ساده

25,000تومان

جنس:پنبه اعلا
سایز 0: مناسب 0-6ماه
قد کل: 46
سایز 1: مناسب یک سال
قد کل: 54
سایز 2: مناسب دو سال
قد کل: 57
سایز 3: مناسب سه سال
قد کل: 64
سایز 4: مناسب چهار سال
قد کل: 71
سایز 5: مناسب پنج سال
قد کل: 80
سایز 6: مناسب شش سال
قد کل: 82
اندازه ها برحسب سانتی متر می باشد

پاک کردن