تشک غلت گیر

49,000تومان

جنس: تترون اعلا

شیب دار بودن سطح تشک مانع برگشت اسید معده کودک به مری و دهان او می باشد و همچنین به خروج راحت تر گاز معده نوزاد کمک نموده و دل درد او را کاهش می دهد

دارای دو پد که مانع غلتیدن و خفگی نوزاد می شود

پاک کردن