تاب شلوارک ضربدر

59,000تومان

جنس: نخ اعلا
سایز 1
قد 32 / عرض سینه 25 / قدشلوارک 30 سانتی متر
سایز 2
قد 38 / عرض سینه 27 / قدشلوارک 35 سانتی متر
سایز 3
قد 43 / عرض سینه 31 / قدشلوارک 39 سانتی متر

دقت داشته باشید که اندازه ها حدودی میباشد.

پاک کردن