بلوز یقه سه سانت

12,000تومان

جنس : نخی
سایز1: مناسب برای صفر تا 4ماه.
قد بلوز 30 /عرض شانه 21
سایز2: مناسب برای 4تا 8ماه
.قد بلوز33/عرض شانه 22
سایز3:مناسب برای 8تا 12ماه
قدبلوز 37/عرض شانه 30
سایز 4:مناسب برای 12تا 18ماه
قد بلوز41/عرض شانه 33

پاک کردن