بلوز و شلوار هندوانه

38,000تومان

جنس:نخی اعلا

سایز 0: مناسب 0-4ماه

قدشلوار 33 / قدبلوز 25 / عرض شانه 19

سایز 1: مناسب 4-8ماه

قدشلوار 35 / قدبلوز 28 / عرض شانه 21

سایز 2: مناسب 8-12ماه

قدشلوار 39 / قدبلوز 31 / عرض شانه 23

سایز 3: مناسب 12-18ماه

قدشلوار 43 / قدبلوز 33 / عرض شانه 24

سایز 4: مناسب 18-24ماه

قدشلوار 46 / قدبلوز 35 / عرض شانه 25

سایز 5: مناسب دوسال

قدشلوار 50 / قدبلوز 39 / عرض شانه 26

 

پاک کردن