بلوزشلوار طرح ترند

55,000تومان

جنس: پنبه
سایز 1: مناسب 0-6ماه
قدبلوز 28 / دورسینه 23 / قدشلوار 38 سانتی متر
سایز 2: مناسب 6-12ماه
قدبلوز 34 / دورسینه 25/ قدشلوار 42 سانتی متر

پاک کردن