بلوزشلوار زرافه راه راه

38,000تومان

جنس: نخی اعلا
سایز 1: مناسب 0-4ماه
قدشلوار 35 / قدبلوز 27 / قدآستین 19
سایز 2: مناسب 4-8ماه
قدشلوار 39 / قدبلوز 30 / قدآستین 22
سایز 3: مناسب 8-12ماه
قدشلوار 44 / قدبلوز 33 / قدآستین 25

پاک کردن