بلوزشلوارک طرح سگ

69,000تومان

جنس: نخی اعلا
سایز 35: مناسب یک سال
قدبلوز 33 / عرض سینه 25 / قدشلوارک 30 سانتی متر
سایز 40: مناسب دو سال
قدبلوز 38 / عرض سینه 28 / قدشلوارک 36 سانتی متر
سایز 45: مناسب سه سال
قدبلوز 42 / عرض سینه 31 / قدشلوارک 42 سانتی متر
سایز 50: مناسب چهار سال
قدبلوز 46 / عرض سینه 35 / قدشلوارک 45 سانتی متر

دقت داشته باشید که اندازه ها حدودی می باشد.
رنگ بندی فقط مختص شلوارک می باشد رنگ بلوز ثابت می باشد

پاک کردن