بلوزشلوارک تمساح

59,000تومان

جنس: نخی اعلا
سایز 35: مناسب یک سال
قدبلوز 32 / عرض سینه 30 / قدشلوارک 34 سانتی متر
سایز 40: مناسب دو سال
قدبلوز 37 / عرض سینه 31 / قدشلوارک 39 سانتی متر
سایز 45: مناسب سه سال
قدبلوز 43 / عرض سینه 34 / قدشلوارک 42 سانتی متر
سایز 50: مناسب چهار سال
قدبلو 46 / عرض سینه 36 / قدشلوارک 48 سانتی متر

دقت داشته باشید که اندازه ها حدودی می باشد.

پاک کردن